introducere

Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Ceterchi, Ioan, and Craiovan, Ion (1996), Introducere in Teoria generala a dreptului [Introduction to the General Theory of Law], Bucharest: All.
Hristea T (1984) Introducere in studiul frazeologiei: sinteze.
Schiopu U, 2002, Introducere in psihodiagnostic, Fundatia Humanitas Publishing House, Bucharest, 151-153.
2007), Introducere si comentariu la Sfanta Scriptura, Vol.
Achizitia de servicii de introducere a sistemului de plata prin terminalul electronic de acceptare a cardurilor la punctul de incasare EFT POS (Electronic fund transfer at Point of Sale) si online, pentru ncasarea taxelor si tarifelor percepute de ONRC si ORCT prin intermediul cardurilor de debit si a cardurilor de credit.
Introducere in comportamentul organizational, comunicare.
2001), Introducere in sociologia rurala ("Introduction to rural sociology"), Editura Polirom, Iasi.
2003 - Introducere in terminologie, Editura Universitatii din Bucuresti, Bucuresti.
O introducere in istoria comunismului romanesc, Bucharest: Curtea Veche, 2005, p452.
et al, (2008), Introducere in econometrie utilizand Eviews, Bucharest, Economica publishing house, pg.