invocate


Also found in: Dictionary.
Related to invocate: apercu
See: invoke
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
In acelasi sens pot fi invocate si dispozitiile art.
In ceea ce priveste, persoanele care puteau invoca nulitatea trebuie mentionat faptul ca, din punctul de vedere al vechiului drept francez, unele nulitati puteau fi invocate de orice persoana interesata, si acestea erau cunoscute sub numele de nulitati absolute sau nulitati populare, iar altele puteau fi invocate numai de catre anumite persoane si acestea formau categoria nulitatilor relative (10).
asemenea nulitati sunt numite absolute, putand fi invocate de toate persoanele, ele afecteaza actul in mod radical.
Ca raspuns la intrebarea prejudiciala adresata de catre Camera Lorzilor, Curtea a retinut ca instanta nationala, confruntata cu o controversa privind dreptul comunitar poate adopta masuri provizorii de siguranta, de precautie, destinate sa garanteze deplina efectivitate a viitoarei decizii ce va fi pronuntata cu privire la drepturile invocate in baza dreptului comunitar (16).
c) in cazul in care debitorul nu s-a prezentat sau nu a fost reprezentat in cadrul unei sedinte de judecata privind aceasta creanta dupa ce a contestat-o initial in cursul procedurii judiciare, cu conditia ca atitudinea sa sa fie echivalenta unei recunoasteri tacite a creantei sau a faptelor invocate de creditor in temeiul legislatiei statului membru de origine; sau
The notification process invocates the calculus routines of the affected objectives and the sending of the updated data to the Visualizing Component.