naulum

See: fare
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Dvoje autora prethodnoga rada, Boris Pritchard i Mirjana Borucinsky, u studiji Leksikalizacija pojma najam u opcoj i pomorskoj leksikografiji i terminografiji provode minucioznu supostavnu rasclambu leksickih skupova obuhvacenih pojmom najam (locatio conductio) i specificnim pojmom najam broda (NAULUM), dok Bruno Nahod u clanku pod naslovom Terminoloska obradba: od polisemnoga leksema do homonimnoga termina na odabranim primjerima iz strukovnoga nazivlja fizike zorno objasnjava razlike izmedu leksikografskoga i terminoloskoga odnosno terminografskoga pristupa strukovnome nazivlju.
MENAGER, LEON ROBERT, "Naulum" et "Receptum rem salvam fore".
LEON ROBERT MENAGER, "Naulum" et "Receptum rem salvam fore".