officium


Also found in: Wikipedia.
References in classic literature ?
Therefore let penal laws, if they have been sleepers of long, or if they be grown unfit for the present time, be by wise judges confined in the execution: Judicis officium est, ut res, ita tempora rerum, etc.
Etiam nunc Parvum Officium BMV est prex liturgica: illud habet Breviarium.
23) Thomas Garden Barnes, Introduction to Michael Dalton, Officium Vicecomitum: The Office and Authoritie of Sherifs iii (The Lawbook Exchange 2009) (1623) ("Older than the great officers of state, older than Parliament, older than the courts of law.
Grayson Wagstaff, Music for the Dead: Polyphonic Settings of the Officium and Missa pro defunctis by Spanish and Latin America Composers before 1630, (Ph.
Quin ratio, quatenus talis solum & simplex, suadet & demonstrat, non jubet, aut ad officium, nisi superioris eo qui jubetur accedat simul autoritas, obligat.
It aut ea sande officium qui ipicit enimagniet hicia natem quiam ad andi sae lameni coribus et as comni as rernature por as dolupta tatius nullab init eum que as comni as rernature por as dolupta tatius nullab init eum que cusdae expernam nis evenducient aut ut volo verit, optat endam, od quiditibus, alique porumque nonestem faceperia commod quis delent laut auditatur, officaborist aut quunt.
The Sanctum Officium Inquisitionum (Holy Office of the Inquisition) once again changed its name--and its methods slightly--but hardly its spirit or goal.
11) E pertanto opportuno sottolineare il debito di Alberti nei confronti della tradizione economica medioevale, nella quale viene ancora mantenuta la contiguita tra etica ed oikonomia nella canonica tripartizione tra cura sui (etica), rei publicae cura (politica), familiaris rei officium (amministrazione domestica), pur affrontati in vario ordine nelle singole opere.
Right at the beginning, Thierry states: "Circa artem rhetoricam decem consideranda sunt: quid sit genus ipsius artis, quid ipsa ars sit, quae eius materia, quod officium, quis finis, quae partes, quae species, quod instrumentum, quis artifex, quare rhetorica vocetur.
After communion in the mass for the consecration of a virgin, the bishop invests those consecrated in their liturgical responsibilities, presenting them the breviary in a manner similar to the presentation of the book of Gospels to a deacon: "Accipite librum, ut incipiatatis horas canonicas, et legatis officium in ecclesia.
Many of the pieces, from the collaborators' most recent album, Officium Novum, continued the eastern theme.
Officium sancti Donati I: l'ufficio liturgico di san Donato di Arezzo nei manoscritti toscani medievali.