parch


Also found in: Dictionary, Thesaurus.
See: burn
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Roedd brawd mam yn weinidog, y Parch Arwyn Jones Parry.
Yn ystod ail gyfres Parch cawn ein harwain ar hyd taith dywyll i orffennol Sioned a Gethin.
Yn Parch mae cymeriad Wanda, Oksana hefyd yn dysgu Cymraeg, a hynny er mwyn ennill edmygedd teulu ei chariad, Elfed.
PARCH S4C, English available " Parch, written by award-winning author Fflur Dafydd, boasts a stellar cast which includes Huw Davies, Wanda Opalinska, Rhys ap Hywel, Ifan Huw Dafydd, Aled Pedrick and Lowri SteffanViewers will be enchanted by Myfanwy's efforts to understand and comprehend her new situation.
TRANSL888 it: S4C's popular Sunday-night drama Parch reaches a climax tomorrow as the characters try to deal with the consequences of last week's dramatic episode.
Mae tabled bres ar gaead y cwpwrdd derw yn dweud iddo gael ei gyflwyno i'r Parch John Williams gan aelodau ei gapel yn Princes Road Lerpwl ar achlysur ei briodas efo Edith Mary Hughes ar Fai 10, 1899.
DW i'n meddwl y bydd Parch yn apelio at lot o bobl, mae 'na gyffyrddiadau o nifer o bethau ynddi hi, weithiau mae hi'n ddwys, ac yna mae hi'n ysgafn.
A dyma i chwi ddarllen diddorol, disgrifiai'r Parch J Daniel ei ymholiadau a'r atebion a roddwyd iddo; fel yr oedd sn am hen felin ym mhlwyf Bodfuan, ac mai enw'r melinydd oedd Dic, a wedyn, a dwi'n gweld hyn fel rhan o hiwmor cefn gwlad, fod gan Dic y melinydd goblyn o ben mawr.
Gydag amcan bris o PS2,500 i PS3,000 mae'r cantin yn cael ei werthu gan aelod o deulu'r Parch John Williams gan Rogers Jones a'i Gwmni ym Mae Colwyn.
Ficer yw prif gymeriad Parch, Myfanwy Elfed, ond er hynny nid drama am grefydd yw'r gyfres yn ol Fflur.
Euro peace event FOR five days in March our school, Ysgol Parch Thomas Ellis, Holyhead, hosted the Comenius Project for peace in Europe.
MAE'R gyfres ddrama boblogaidd, Parch, yn cyrraedd uchafbwynt dramatig nos yfory, wrth i'r cymeriadau geisio delio a sgil effeithiau'r noson dyngedfennol a welwyd ym mhennod yr wythnos diwethaf.