pertinere

References in periodicals archive ?
(29.) "Namque etiamsi ageretur de illa subiectione, quae fidei divinae actu est praestanda, limitanda tamen non esset ad ea, quae expressis oecumenicorum Conciliorum aut Romanorum Pontificum huiusque Apostolicae Sedis decretis definita sunt, sed ad ea queque extendenda, quae ordinario totius Ecclesiae per orbem dispersae magisterio tamquam divinitus revelata traduntur ideoque universali et constanti consensu a catholicis theologis ad fidem pertinere retinentur." Pius IX, Tuas Libenter, DH 2879.
Scaevola, Libro XXVIII Digestorum: "Codiciilis fideicommissa in haec verba dedit: "Libertislibertabusquemeis et quos in codiciilis manumisi fundum, ubi me humari volui, dari volo, ut qui ab his decesserit, portio eius reliquis adcrescat, ita ut ad novissimum pertineat: post cuius novissimi decessum ad rem publicam Arelatensium pertinere volo.
secundum definitionem sancti Leonis papae et traditionem doctorum superius demonstratam dubium non est earn mulierem non pertinere ad matrimonium, in qua coniunctione sexuum non docetur Christi et Ecclesiae sacramentum, hoc est nuptiale fuisse mysterium>> (MGH, Epistolarum tomus VIII.1, 97).
* "[...] vias planetarum apparentes, et historiam motuum libris promere, astronomiae potissinum Mechanicae et practicae partem esse: vias vero veras et genuinas invenire, opus esse astronomiae Contemplativae: at dicere, quibus circulis et lineis depingantur in papyro imagines justae verorum illorum motuum, ad inferiora Geometrarum subsellia pertinere."
el manifiesto gregoriano Ad principes Hispaniae, que fecha en 30 de abril de 1073, en que explica que el reino de Espana pertenecio antiguamente de derecho a San Pedro y que en estos momentos, todavia, aunque estuviese ocupado por paganos, ese derecho seguia siendo imprescriptible: <<Non latere vos credimus regnum Hispaniae ab antiquo propii juris Sancti Petri fuisse, et adhuc (licet diu a paganis sit occupatam) lege tamen justitiae non evacuata, nulli mortalium, sed soli Apostolicae Sedi ex aequo pertinere ...
"natum de progenie domus ducum Suevie ad quam de privilegio principum et de concessione romane ecclesie pontificum imperium uiste et digne dignoscitur pertinere" (19).
Licinio: Si sepulchrum monumenti appelatione significas, scire debes iure dominii id nullum vindicare posse, sed [et, si familiare fuit], ius eius ad omnes heredes pertinere nec divisione ad unum heredem redigi potuisse profana tamen loca, quae circa id sunt, si semper vicinis aedificiis usui hominum destinatus cesserint, ejus sunt, cui illa, quorum partes esse visae sunt, ex divisione obtigerunt.
(36) DMM, A VI 3, 99."Etsi enim nec manus mea, possit, nec animus velit prosequi divisionem in infinitum; potest tamen semel in universum intelligi, id omne ad initium non pertinere, quod salvo initio abscindi potest".
Quod vobis proveniet absolute, si libellum Iulii Oratoris, quem vobis reliqui, studiose legere festinetis; qui maria, insulas, montes famosos, provincias, civitates, flumina, gentes ita quadrifaria distinctione complexus est, ut paene nihil libro ipsi desit, quod ad cosmographiae notitiam cognoscitur pertinere. Marcellinus quoque, de quo iam dixi, pari cura legendus est; qui Constantinopolitanam civitatem, et urbem Hierosolimorum quattuor libellis minutissima narratione descripsit.
Hunc Hebraei libellum ad Iudicum librum subiungunt, pro eo quod in diebus Iudicum gesta esse commemorant quae in eo scripta sunt; at contra Latini, pro eo quod genus regis Dauid retexat, ortum ex eadem Moabitide Ruth, ad corpus libri Regnorum ueracius eum pertinere contendunt.
3: "Praeterea, magnificentia videtur ad sanctitatem pertinere, dicitur enim Exod.
"Venit etiam in hanc urbem auctoritas non solum Patrum Divi Augustini et Divi Thomae ad probandum scientia media, nisi sapientia patrum Societatis, praestans ingenio et doctrina, et vetere lila Salmantica dignus, qui multos annos iuventutem angelopolitanam, non modo litteris grecis sed etiam his artibus erudivit, que ad bene beateque vivendum pertinere videantur.