reverenter

Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
omnia sua solus peccata confiteatur, fideliter, saltem semel in anno, proprio sacerdoti, & injunctam sibi poenitentiam studeat pro viribus adimplere, suscipiens reverenter ad minus in Pascha eucharistiae sacramentum: nisi forte de consilio proprii sacerdotis, ob aliquam rationabilem causam ad tempus ab ejus percpetione duxerit abstinendum: alioquin & vivens ab ingressu ecclesiae arceatur, & moriens Chrisitana careat sepultura.
cui ego reverenter respondens, nedum sequestri, et Depositi nullitatem, verum etiam intempestam temporis occasionem ipsa die septima eiusdem obiiciebam, ut itidem sub A.
He respects the text--the principle is reverenter exponere--apparently convinced that such is not the task of a commentator.
Nos autem omnes hanc decretorum nostrorum seriem ex rectae fidei vei pietatis ac iustitiae fonte manantem coram Deo et sanctis angelis eius, orthodoxis omnibus et nunc et in futurum inpensissime conmendamus, obsecrantes enixius ut hanc et reverenter adimpleant et ab aemulis benigne defendant.
Ad esempio, nel caso di 4,31,2 in pulchritudinem contumacem reverenter vindica non viene accolta la correzione di reverenter in severiter, che pure costituisce senza dubbio una "attractive option" (p.
Cum his diebus adversus Magistratum magni nominis a litigatoribus delatio facta de crimine quod ipsi obiiciebant false et calumniose, quia illos in lite damnaverat, et ex accusatione Magistratus, fama, honor et vita posset periclitari, nisi Deus, qui semper iustitiam tutatur, calumniam detegeret, ex praeceptis politicis et iuridicis haec Maiestati Principis reverenter pro iustitiae tutela animavertenda propono" (24).
Ubaldi ut eum Sanctum intelligeret, reverenter susciperet, honorifice tractaret, et quae vir Dei postulasset libenter annueret.
Petrarch has Valterius averting his face rather than his eyes,(23) and, typically for Petrarch, a similar aversion marks the height of Valterius's control over his wife's will and of his attempt for control over her emotions: when Grisildis greets the bridal party, she shows her servant-status with vultuque demisso reverenter atque humiliter (284 n.
On 28 January 1601, the Emperor accepted gifts from Matteo Ricci, who accompanied them with this letter Reverenter Scripsi:
69) Erasmus, 1933, 205 (LB 5:90B): "et sicubi manifestius lapsi sunt, quam ut dissimulari possit, reverenter ab illis dissentiamus, non insectantes conviciis humanos lapsus, sed quod licet attenuantes atque purgantes.
En este sentido, los jesuitas no dejaron de integrar esta tradicion en su disciplina, estableciendo determinadas pautas a observar por quienes, designados por los superiores de los colegios, tenian cada dia encomendado el ejercicio de una lectura en voz alta que se exigia tarde (despacio), distincte (con distincion), clare (que se entienda), equabiliter (con voz igual) y reverenter (con reverencia a las cosas que se leian), y en la que, en funcion de los textos que se proferian, el lector debia estar sentado o de pie, con birrete o con la cabeza descubierta (76).
Monemus igitur et rogamus, ac vestre devotioni qua possumus affectione suggerimus, quatenus reverenter suscipientes Regulam prelibatam, quam vobis sub nostri sigilli testimonio mittimus.