stabilitate


Also found in: Dictionary.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
El e mai degraba un generator de insecuritate decat de stabilitate si echilibru.
Asa cum o arata actuala realitate, o lume unipolara nu este mai sigura, nu aduce stabilitate si echilibru, nu imbunatateste climatul international.
Asadar, in ultima vreme , cooperarea regionala este promovata de cateva structuri politice europene semnificative: procesul de cooperare in Europa de Sud-Est (SEECP), Organizatia Cooperarii Economice a Marii Negre (OCEMN), Initiativa de cooperare in Europa de sud-est (SECI), Initiativa central europeana (ICE), Pactul de stabilitate pentru Europa de Sud-Est (PSESE) urmarindu-se o angajare mult mai activa a unor state din zona in asigurarea stabilitatii economice si politce in regiunea Marii Negre.
Importanta acordata de statele din regiunea Marii Negre dar si de cele membre ale UE problemelor majore din acest perimetru s-a materializat prin Declaratia privind "Pactul de stabilitate pentru Europa de Sud-Est" (PSESE), adoptata la 10 iunie 1999, la Koln, cand 40 de tari si-au declarat sprijinul fata de Europa de Sud-Est in asigurarea democratiei, a pacii si colaborarii, a stabilitatii in zona.
Este vorba de managementul tehnocrat al mentinerii sistemului in stabilitate prin intermediul fluxului novator continuu (ceea ce implica si efemeritatea inovatiilor epuizate prin consumul rapid si de masa).
Conform lui Waltz existenta unui numar mai mic de actori puternici genereaza mai multa stabilitate.
Trei variabile conformarea gradului de autonomie/nivelului descentralizarii, la standardele europene, conformarea finantarii administratiei publice la standardele europene, si conformarea gradului de stabilitate legislativa la standardele europene masoara perceptia functionarilor publici asupra alinierii capacitatii administrative29 romanesti la standardele cerute de UE.
In primul factor conformarea gradului de autonomie/ descentralizare la standardele impuse de UE are cea mai mare pondere (0,810), urmata de conformarea gradului de independenta a deciziei la standardele europene (0,795), de conformarea importantei consultarii opiniei in luarea deciziei la standardele europene (0,795), de conformarea gradului de stabilitate legislativa la stadardele europene (0,787) si de conformarea finantarii administratiei (0,766).
Competitivitatea unei economii depinde deci de stadiul de dezvoltare a acesteia, fiind evaluata in functie de sursele sale primare (institutii, infrastructura, stabilitate macroeconomica, sanatate si educatie primara), de cele care permit cresterea eficientei (educatia superioara, eficienta pietelor si nivelul de tehnologie), precum si de capacitatea sa de inovare.