stabilitate


Also found in: Dictionary.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Al igual que el mapamundi de San Pedro de Rocas, que ofrecia al monje una forma figurativa de peregrinatio in stabilitate, la Porta Francigena ofrecia al peregrino que llegaba a Compostela tras completar el camino, una pantalla de meditacion que le ayudaba a entender la dimension de su peregrinacion a Santiago en el contexto general de la historia de la redencion, encontrando referentes tipologicos, alegoricos y morales, empezando por Adan como primer peregrino, pasando por Ulises, como omnium peregrinus a Occidente, hasta llegar a Cristo, cuya propia ardua peregrinacion por la tierra se anunciaba en esta portada.
La peregrinatio in stabilitate adquirio pues un especial valor dentro del ambito monastico, ya que estos viajes imaginarios eran en muchos casos la unica forma que tenian los monjes de visitar los santos lugares, y asimismo, la unica via de escape a su enclaustramiento, a la "prision" en la que se convertia el claustro (36).
Autorul accentueaza astfel factorii institutionalizarii religioase si chiar tinde sa supraaprecieze rolul "libertatii academice" (34) prin configurarea rolului religiei ca element central de stabilitate si ca o conditie primara de solutionare a crizei de legimitate in perioada contemporana.
Dupa absolvirea invatamantului superior, numerosi tineri europeni isi schimba statutul pe piata muncii, mergand chiar pana la a se retrage de pe piata muncii pentru o lunga perioada de timp sau la a-si relua studiile, inainte de a-si gasi un loc de munca care sa le ofere perspective de cariera si o anumita stabilitate, mai ales economica.
In functie de acesta, lumea se poate caracteriza prin stabilitate si echilibru si poate evolua spre progres sau dimpotriva, intr-un climat de insecuritate si instabilitate viitorul poate fi incert si poate genera confruntari sau "razboi tuturor impotriva tuturor".
De exemplu, majoritatea modelelor de cultura existente si de comportament la locul de munca presupun stabilitate culturala si pun accentul pe potrivirea dintre o cultura data si anumite practici manageriale si motiva-tionale.
Dupa 1990 politica externa a Romaniei s-a axat in special, catre formarea unei relatii privilegiate cu SUA, considerate ca pilon de securitate si stabilitate pe vaste spatii geografice, emanand autoritate si control relativ.
nu orice grup dezvolta o cultura organizationala, ci doar acela in care putem vorbi de o anumita stabilitate in timp a membrilor grupului, care ajung sa impartaseasca o istorie comuna si un proces comun de invatare;
Treptat, in acest context international, s-a impus opinia ca Tratele din 1919-1920 sa fie completate cu altele noi, care sa asigure o mai mare stabilitate lumii contemporane.
Este vorba de managementul tehnocrat al mentinerii sistemului in stabilitate prin intermediul fluxului novator continuu (ceea ce implica si efemeritatea inovatiilor epuizate prin consumul rapid si de masa).
Conform lui Waltz existenta unui numar mai mic de actori puternici genereaza mai multa stabilitate.
Trei variabile conformarea gradului de autonomie/nivelului descentralizarii, la standardele europene, conformarea finantarii administratiei publice la standardele europene, si conformarea gradului de stabilitate legislativa la standardele europene masoara perceptia functionarilor publici asupra alinierii capacitatii administrative29 romanesti la standardele cerute de UE.