subsistere

See: halt
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Iam vero, quoniam in fine omnium divinorum operam introducitur, omnia divina opera in ipso subsistere et comprehendi manifestantur".
(13) "Uti vero nullum corpus potest subsistere sine conservatione potentiarum suarum; ita bonum dicitur, quod potentias corporis alicujus conservat, malum contra,quod potentias corporis cujusque destruit, quia destructis potentiis destruitur ipsum corpus, conservatis potentiis conservator." (THOMASIUS, 1718, p.
(51) "Et quia magnae dignitatis est in rationali natura subsistere, ideo omne individuum rationalis naturae dicitur persona".
Vera namque conventio in quasi contractibus nulla est, nec in iis consensus illorum, inter quos obligatio subsistere debet, requiritur, sed magis ex re ipsa, facto, gestione, obligatio descendit [...]".
This development gave to the word subsistere a new metaphysical meaning that it does not have in classical Latin, where it means "to remain," "to continue to exist." If one asks what led some theologians, especially German ones, to understand subsistit in, in Lumen gentium no.
Essentialis Ecclesiae structura in quadam definita forma semper implicata est, extra quam subsistere non potest.
(3.) <<De ratione personae sunt tria: "subsistere, ratiocinari, individuum esse">>, cfr.
Como nocion de persona propone la de forma quae est per se subsistens (332), senalando como indole de la persona el per se subsistere. En esa medida, la persona no se individua por la materia (333), sino por su incomunicabilidad (334), de manera que, cuando se aplica a Dios la nocion persona, no debe ser entendida literalmente tal como dice Boecio (naturae rationalis individua substantia), sino mas bien como dice Ricardo de s.
In Scholastic philosophy apart from the Trinity, "subsistere" is the mode of existence of a substance, which by definition does not exist "in" anything else.
Petri, mille annos pro una die solitos appellari: ut scilicet quia mundus in sex diebus fabricatus est, sex millibus annorum tantum credatur subsistere et postea venire..", Epistolae, 140, 8 (PL 22, col.
verum evenit ut plerique ingenio liberali praediti dum recta studia sequi ipso contendunt aut manu iniecta revocant aut quibusdam oppositis quasi repagulis in cursu subsistere cogunt aut alio divertunt; plurimis nam angustia rei familiaris impedimento fuit quae liberum animum et ad meliora natum quaestui coegit inservire.
Ex quibus quatuor causis uniuersa corporea substantia haber subsistere".