subsistere

See: halt
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Iam vero, quoniam in fine omnium divinorum operam introducitur, omnia divina opera in ipso subsistere et comprehendi manifestantur".
13) "Uti vero nullum corpus potest subsistere sine conservatione potentiarum suarum; ita bonum dicitur, quod potentias corporis alicujus conservat, malum contra,quod potentias corporis cujusque destruit, quia destructis potentiis destruitur ipsum corpus, conservatis potentiis conservator.
51) "Et quia magnae dignitatis est in rationali natura subsistere, ideo omne individuum rationalis naturae dicitur persona".
Vera namque conventio in quasi contractibus nulla est, nec in iis consensus illorum, inter quos obligatio subsistere debet, requiritur, sed magis ex re ipsa, facto, gestione, obligatio descendit [.
This development gave to the word subsistere a new metaphysical meaning that it does not have in classical Latin, where it means "to remain," "to continue to exist.
Essentialis Ecclesiae structura in quadam definita forma semper implicata est, extra quam subsistere non potest.
Como nocion de persona propone la de forma quae est per se subsistens (332), senalando como indole de la persona el per se subsistere.
Thomas Aquinas, Summa Theologiae I, 29, 2: "Secundum enim quod per se existit et non in alio, vocatur subistentia: illa enim subsistere dicimus, quae non in alio, sed in se existunt.
Cum nullo igirur iure excusserint papae caesaream vim a sese ac urbe Roma, manifesrum est iura illa caesarum, quibus ad Hildebrandi usque aevum fuerunt usi, utut adversum illa arietaverint pontifices, hodieque integra subsistere.
Petri, mille annos pro una die solitos appellari: ut scilicet quia mundus in sex diebus fabricatus est, sex millibus annorum tantum credatur subsistere et postea venire.
verum evenit ut plerique ingenio liberali praediti dum recta studia sequi ipso contendunt aut manu iniecta revocant aut quibusdam oppositis quasi repagulis in cursu subsistere cogunt aut alio divertunt; plurimis nam angustia rei familiaris impedimento fuit quae liberum animum et ad meliora natum quaestui coegit inservire.
A recent statement of Benedict XVI to a plenary CDF meeting seems to sustain this option, although the pope's speech remains quite cautious in not presenting subsistere as esse.