tolerans

See: patient
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
For example, Candida tolerans occurs abundantly in the nectar of Hibiscus spp.
Yine son yillarda yapilan diger calismalarda da, miyelin ya da diger "self" doku antijenlerine yonelimi olan patojen T hucrelerinin cogalmasini kontrol eden tolerans mekanizmalarindaki bozuklugun, MS ve diger otoimmun hastaliklarin ortaya cikisina neden olabilecegi gosterilmistir (9,10).
According to a story in News & Tech, the newspaper technology publication, Pressline converted two Goss Metro presses to 60-inch web width and installed Tolerans stitchers (staplers).
Klinige kabulunden 3 ay evvel pnomoni nedeni ile izlenmekte iken kan sekerlerinin yuksek seyretmesi uzerine, enfeksiyonunun kontrol altina alinmasini takiben yapilan 75 g oral glukoz tolerans testi (OGTT) sonucunda 'aclik hiperglisemisinin eslik ettigi diabetes mellitus' tanisi almis.
PrintCity members and partners, including Baumuller, Tolerans, Procemex, Sonoco Alcore, manroland Web Systems, Cofely, and UPM, fielded questions about reducing total life cycle costs, increasing quality and productivity, and adding new capabilities.
4 g/dl, eritrosit sedimentasyon hizi: 108 mm/saat, aclik kan glukozu: 104 mg/dl, oral glukoz tolerans testinde 2.
Metabolik sendromlu bircok kiside ayni zamanda insulin direnci gelismekte ve periferal dokularda baslayan insulin direnci, glikoz tolerans bozukluguna ve Tip 2 diyabete zemin hazirlamaktadir (5).
Bati toplumlarinda giderek artan allerjik hastaliklar daha steril dogum ve yasam tarzi, azalan infeksiyonlar, anne sutu yerine formula kullanilmasi, gidalarin daha steril hazirlanmasi nedeniyle Barsak kolonizasyonunda degisiklikler ve immun yanitin erken donemde tolerans yerine sensitizasyon gelistirecek sekilde programlanmasina baglanmaktadir.
Yetmis bes gram glukoz ile yapilan oral glukoz tolerans testi normal sinirlardaydi.