tolerans

See: patient
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Fakat analjeziklerin bilincsiz kullanilmasinin birey ve ulke ekonomisine getirdigi yuk, bazi fizyolojik fonksiyonlari olumsuz etkilemesi ve ozellikle narkotiklerin kullanildigi durumlarda her defasinda dozun artirilmasi nedeniyle tolerans gelismesi gibi olumsuz etkileri de mevcuttur.
The video of the "Sifir Tolerans" ("Zero Tolerance") song by Belgium-born singer Hadise depicts the artist in intimate scenes with her male co-star.
For example, Candida tolerans occurs abundantly in the nectar of Hibiscus spp.
Bu cevapsizligi (self tolerans), oto-reaktif lenfositlerin timusta gelisimleri sirasinda yok edilmesi ya da inaktive olmasi saglar.
According to a story in News & Tech, the newspaper technology publication, Pressline converted two Goss Metro presses to 60-inch web width and installed Tolerans stitchers (staplers).
Klinige kabulunden 3 ay evvel pnomoni nedeni ile izlenmekte iken kan sekerlerinin yuksek seyretmesi uzerine, enfeksiyonunun kontrol altina alinmasini takiben yapilan 75 g oral glukoz tolerans testi (OGTT) sonucunda 'aclik hiperglisemisinin eslik ettigi diabetes mellitus' tanisi almis.
PrintCity members and partners, including Baumuller, Tolerans, Procemex, Sonoco Alcore, manroland Web Systems, Cofely, and UPM, fielded questions about reducing total life cycle costs, increasing quality and productivity, and adding new capabilities.
Rutin laboratuar incelemesinde hemoglobin: 11.4 g/dl, eritrosit sedimentasyon hizi: 108 mm/saat, aclik kan glukozu: 104 mg/dl, oral glukoz tolerans testinde 2.
Bati toplumlarinda giderek artan allerjik hastaliklar daha steril dogum ve yasam tarzi, azalan infeksiyonlar, anne sutu yerine formula kullanilmasi, gidalarin daha steril hazirlanmasi nedeniyle Barsak kolonizasyonunda degisiklikler ve immun yanitin erken donemde tolerans yerine sensitizasyon gelistirecek sekilde programlanmasina baglanmaktadir.