VAT

(redirected from wat)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Financial, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.

VAT

abbreviation for VALUE ADDED TAX.
Collins Dictionary of Law © W.J. Stewart, 2006
References in periodicals archive ?
Aimee Maceda Aquino scheduled for us to visit Wat Arun and Wat Pho with a side trip to the Pak Khlong Flower Market.
Diep Sophal, a professor of history at the Royal University of Phnom Penh, said if the water in Angkor Wat's iconic moat was to dry out to such a degree that the temple's foundations were exposed, the resulting natural degradation could lead to the building's structural integrity being compromised.
Teen die einde van 2018 is geslagsgeweld waarskynlik steeds die belangrikste maatskaplike euwel wat ons nasie in die gesig staar.
While obesity contributes to the development of disease through the chronic expression of proinflammatory cytokines [3], recent work from our laboratory demonstrates that proinflammatory cytokine expression also occurs in the WAT of normal weight rats which is mediated, in part, by the acute stress response [4, 5].
Die titel van die bundel, Voor-bode, mag op die oog af strydig lyk met dit wat hierbo as hoofstrekking van Vos se werk geidentifiseer is.
Die verhaal begin wanneer Eloise, wat as aangenome baba 'n welkome tuiste in die huis van Petra en haar man, Mamus, gevind het, op twintigjarige ouderdom haar biologiese grootouers ontmoet as 'n eerste stap om haar ma op te spoor.
Die werk van Willem Anker is verwikkeld, gelaai met verrassende, onvoorspelbare wendings, vol metatekstuele verwysings en wemel van oordadige metaforiek (vergelyk sy debuutroman, Siegfried, sy dramas Slaghuis, Shroothonde en veral Sahrament) wat telkens 'n aktiewe betrokkenheid van leser of kyker veronderstel.
In addition to their social media marketing and management services, Wat Webs also offers Online Reputation Management through their "Rep WATch" program.
Even during the 1970's, the first decade of the wat, it was able to attract a huge mass of students to join its activities.
Hoewel TBAK ook 'n waghondfunksie verrig en gereeld met kampusleiers in gesprek tree oor sake wat met taal verband hou, fokus ons veel eerder op praktiese, inklusiewe projekte wat Afrikaans op alle terreine hier bevorder.
In the mosaic of the Hmong experience, a group of Hmong ended up at Wat Thamkrabok, Thailand in 1997.
Hierdie onbekende, die ander, maak as't ware uit 'n ander wereld inbreuk op die kunstenaar se wereld--asof die ontstaan van die kunswerk met hom gebeur eerder as wat hy dit laat gebeur.